Działania CSR naszego banku wyróżnione!

Działania CSR naszego banku wyróżnione!

Działania CSR naszego banku wyróżnione!

Praca wypełnia dużą część naszego życia. Chyba nikogo nie dziwi już fakt, że pracownicy coraz częściej chwalą się w serwisach społecznościowych, gdzie pracują. Zwłaszcza, jeśli firma dba o swoich pracowników, klientów, środowisko i otoczenie. Lubimy czuć się częścią czegoś, co niesie dobro innym. Wiedzą o tym przedsiębiorcy, dlatego dbają o to, by informować o swoich dobrych praktykach. Taką możliwość daje jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce raportów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Co roku przygotowuje go Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku ukazał się już po raz 15.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Główną częścią raportu jest natomiast przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”

Nasze wyróżnione praktyki

Nasz bank jest jedną z firm, których praktyki ukazały się na łamach tegorocznego raportu. 4 nasze inicjatywy zostały zaprezentowane po raz pierwszy: „Kodeks etycznej reklamy”, „Panel interesariuszy banku”, „Forum dostawców banku” oraz „Strategia i polityka społecznej odpowiedzialności biznesu”.

Ponadto, od 5 lat, poza 7 głównymi kategoriami, w raporcie wyróżniona jest osobna kategoria – Praktyki Długoletnie, w której wspomniane są praktyki już publikowane w poprzednich edycjach raportu i kontynuowane przez firmy. To w tej części raportu znajdziemy opisy kampanii „Bank z klasą”, „Program grantowy”, „Dzielmy się wiedzą”, „Kodeks etyki”, „Kodeks współpracy” oraz „Odpowiedzialna polityka zakupowa”.

Rekordowy raport

Jubileuszowa edycja raportu zawiera opisy praktyk 180 firm, które swoje działania realizowały w 2016 roku. W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o około jedną czwartą (w roku ubiegłym – 137 firm). Nigdy wcześniej tak wiele firm nie zgłosiło swoich działań CSR do publikacji.

Rekordowa jest także liczba zakwalifikowanych do raportu praktyk – 880 (w roku ubiegłym – 811), stanowiących sumę praktyk nowych i długoletnich. 461 to inicjatywy zgłoszone po raz pierwszy do raportu (w roku ubiegłym – 454), 419 z kolei było praktyk zgłoszonych po raz kolejny, ale realizowanych w 2016 roku (w roku ubiegłym – 359).

Co można znaleźć w raporcie?

Podobnie jak w minionych edycjach praktyki z raportu zostały uporządkowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • prawa człowieka,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W tym roku raport po raz pierwszy połączony został z globalnymi 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDG), ustanowionymi przez ONZ w 2015 roku. Obok tradycyjnego zakwalifikowania do danego obszaru normy ISO 26000 praktykom w raporcie zostały przyporządkowane również realizowane przez nie cele SDG.

Cały raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki” dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/

Komentarze
FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterest

Zostań z Nami! 

Powiemy Ci jak masz oszczędzać biorąc pod uwagę Twój styl życia!
test nie potrwa dłużej niż 4 minuty
close-link