Polityka prywatności

W Credit Agricole Bank Polska S.A. chronimy prywatność użytkowników naszych serwisów internetowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami wyjaśniającymi podstawowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego przez użytkownika oznacza przekazanie administratorowi danych – Credit Agricole Bank Polska S.A. – danych osobowych użytkownika podanych we wniosku oraz informacje o urządzeniu na jakim klient wypełnia formularz, przeglądarce, parametrach połączenia internetowego i danych związanych z zachowaniem użytkownika na formularzu lub stronach WWW banku uzyskanych w związku z wypełnianiem przez niego wniosku.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego doradcy Credit Agricole Bank Polska S.A. z użytkownikiem w celu potwierdzenia danych, przekazania informacji o danym produkcie i dokonania innych czynności związanych z realizacją wniosku, jak również w celu oceny zdolności Klienta przed zawarciem umowy.

Wysyłając formularz użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska S.A. swoich danych osobowych uzyskanych w związku ze składaniem wniosku w celu stworzenia profilu użytkownika i wykorzystywania podanych danych w przyszłości do oceny zdolności Klienta przed zawarciem umowy.

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D, Wrocław 54-202, jest administratorem podanych przez użytkownika we wniosku danych osobowych. Dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podane przez Klienta we wniosku dane będą przetwarzane przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A w celu oceny zdolności Klienta przed zawarciem umowy.

Informacje o RODO dostępne są na stronie internetowej banku Credit Agricole Bank Polska S.A. Zobacz także Politykę Cookies.

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie