Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych – co warto wiedzieć o „liście alertów”

image
Tomasz Bilski
01.02.2019 r.
Czas czytania: 3 min

Czym tak naprawdę jest lista alertów?

Lista Alertów obok Strefy Niższej Płynności to segmenty rynku regulowanego, w którym akcje lub prawa do akcji notowane są w systemie kursu jednolitego. Oznacza to ograniczone możliwości handlowania oraz specyficzne godziny notowań. Akcje są wyceniane tylko dwa razy w ciągu dnia sesyjnego.

Umieszczenie spółki na liście alertów jest sygnałem ostrzegawczym, że ze spółką dzieje się coś niedobrego. Zakup takich akcji oznacza zwiększone ryzyko dla inwestorów.

Na listę alertów trafiają akcje emitentów, potocznie określane jako „spółki groszowe”, czyli takie, których kurs akcji charakteryzuje się wysoką zmiennością, a średni kurs za ostatnie trzy miesiące był niższy niż 50 groszy.

Akcje takiej spółki oprócz przeniesienia do notowań w systemie kursu jednolitego i usunięcia z portfela indeksów giełdowych jest oznaczany w szczególny sposób w serwisach informacyjnych Giełdy Papierów Wartościowych. Takie działanie podyktowane jest dbałością o inwestora indywidualnego, dla którego informacja o kondycji spółki stanowi podstawę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Oznaczenia mogą przybierać postać przypisanych do nazw spółek cyfr, na przykład:

1 – Emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

2 – Sąd ogłosił upadłość Emitenta.

5 – Uprawomocniło się postanowienie sądu o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek Emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

16 – Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne.

17 – Emitent narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Akcje „spółek groszowych” są przeważnie w kręgu zainteresowania „spekulantów”, czyli specyficznej grupy inwestorów giełdowych lubiących ryzyko. Powszechnie wiadomo, że rosnące kursy akcji, duża zmienność kursu w ciągu dnia jest najlepszym dla nich magnesem. To taki łakomy kąsek dla spekulantów tych doświadczonych i tych zupełnie zielonych.

Emitent, którego akcje ponownie zostaną zakwalifikowanie do listy alertów, powinien przygotować i przedstawić inwestorom program naprawczy, wskazujący jakie działania zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji. Jednym z takich działań może być scalenie akcji, co spowoduje wzrost wartości nominalnej i giełdowej notowanego instrumentu.

Jeżeli Spółka znajdzie się na liście po raz szósty z rzędu, Giełda Papierów Wartościowych podejmuje już drastyczne działanie, takie jak  zawieszenie obrotu akcjami na okres do trzech miesięcy. Po upływie tego okresu, jeżeli dalej utrzymuje się przesłanka, która stanowiła podstawę zakwalifikowania się akcji do listy alertów, Zarząd Giełdy wyklucza akcje spółki z obrotu giełdowego. Oczywiście GPW może jeszcze zrezygnować z tej decyzji, jeżeli uzna, że przemawia za tym zakres i stopień zaawansowania podejmowanych działań naprawczych, a dalsze notowanie akcji nie zagraża bezpieczeństwu obrotu giełdowego lub interesowi jego uczestników.

Obecnie, na podstawie Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 2018 r. do segmentu Lista Alertów zakwalifikowane zostały akcje 45 emitentów. Akcje 2 emitentów przestały być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów. Po raz pierwszy na listę zostały wpisane akcje Spółek Elkop, Fastin, GetinNoble, Ginorossi, Harper, Milkiland, Openfin, PBSFinanse, TXM i Zastal.

Podsumowując, wpis Emitenta na Listę Alertów jest sygnałem ostrzegawczym wysyłanym przez Giełdę, że kurs – wartość akcji – może w krótkim czasie podlegać dużym wahaniom. Jest to równoznaczne z zagrożeniem straty zainwestowanych w akcje spółki środków finansowych. Inwestując na Giełdzie Papierów Wartościowych, pamiętaj, że najgorszym doradca są emocje i brak wiedzy związanej z funkcjonowaniem rynku.

Jeżeli zainteresowała Cię tematyka artykułu, więcej informacji związanych z Listą Alertów i zasadami obrotu znajdziesz na stronie internetowej GPW, pod adresem: www.gpw.com.pl

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

  • interesujące publikacje ekspertów,
  • informacje o aktualnych promocjach,
  • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie