Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne

image
Tomasz Wyłuda
01.10.2018 r.
Czas czytania: 8 min

Fundusze inwestycyjne są pod ostrzałem. Wielu inwestorów boi się inwestowania w nie z powodu ryzyka poniesienia straty. W niniejszym artykule przedstawiamy 8 powodów dla, których warto zainwestować w fundusze inwestycyjne.

 1. Fundusze inwestycyjne to inwestycje w zdywersyfikowany portfel

Dywersyfikacja jest jedną z najważniejszych zasad inwestowania. Polega ona na budowaniu portfela składającego się z różnorodnych aktywów. Inwestycja w portfel złożony z akcji wielu spółek jest mniej ryzykowny niż zakupienie akcji pojedynczej spółki. Gdy jedna spółka zbankrutuje możemy stracić całość zainwestowanych środków. Stracenie wszystkich zainwestowanych środków z inwestycji w portfel złożony kilkudziesięciu spółek jest bardzo mało prawdopodobny.

Kupując fundusze inwestycyjne, nie musimy się martwić o dywersyfikację. Fundusze inwestycyjne inwestują w róże aktywa i dzięki temu same w sobie są już zdywersyfikowane. Ponadto, zarządzaniem ryzykiem w funduszach inwestycyjnych zajmują się profesjonaliści, którzy dobierają aktywa o odpowiedniej korelacji w taki sposób aby ryzyko całego portfela było jak najmniejsze.

 1. Wiedza i doświadczenie

Jeżeli sami chcielibyśmy zakupić akcje spółek musimy dysponować dużą wiedzą. Aby dobrze zanalizować akcje pojedynczej spółki i stwierdzić czy jest to dobra inwestycja potrzebna jest duża wiedza, która obejmuje m.in.: wycenę instrumentów, rachunkowość, matematykę finansową, analizę fundamentalną i techniczną oraz wiele innych aspektów.

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi, to prawdziwi eksperci, którzy spędzili tysiące godzin na nauce wyżej wymienionych obszarów. Ponadto, większość zarządzających posiada wieloletnie doświadczenie inwestycyjne poparte sukcesami. Słabi zarządzający przynajmniej teoretycznie są eliminowani przez rynek i zastępowani dobrymi zarządzającymi.

 1. Oszczędność czasu

Oprócz wiedzy i doświadczenia aby inwestować samodzielnie musimy poświęcić sporo czasu. Analiza sytuacji rynkowej, sprawozdań oraz informacji bieżących jest czasochłonna. Jeżeli nie lubimy tego robić może być to dla nas męczące. Ponadto, czas to pieniądz i dla części inwestorów poświecenie czasu na analizę finansową może być nieopłacalne. Większość inwestorów jest w stanie zarobić więcej poświęcając zaoszczędzony czas na pracę zarobkową niż na analizę spółek i próbę osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników.

Każdy inwestor samodzielnie musi zdecydować czy bardziej opłaca mu się zarobienie dodatkowych pieniędzy w pracy czy zarobienie dodatkowych pieniędzy poprzez próbę pokonania wyników funduszy inwestycyjnych.

 1. Kup i zapomnij

Większość inwestorów mocno przeżywa zmiany wycen inwestycji. Z tego powodu nie chcą spoglądać na ich wartość codziennie a w cyklach kwartalnych lub rocznych. Inwestycja w fundusze inwestycyjne daje taką możliwość, nie musimy reagować na zmiany sytuacji rynkowej i możemy zostawić to profesjonalistom. Mniejszy stres może przełożyć się pozytywnie na jakość życia inwestorów.

 1. Możliwość negocjacji lepszych warunków dla inwestorów

Dzięki temu, że fundusze inwestycyjne są wehikułami zbiorowego inwestowania dysponują wielkimi aktywami sięgającymi miliardów złotych. Dzięki temu mogą indywidualnie negocjować lepsze warunki transakcji niż dostaliby klienci indywidualni. Możemy porównać to do zakupu hurtowego, jeżeli idziemy do sklepu i kupimy większą ilość towaru często dostaniemy zniżkę i będziemy mogli kupić taniej towar. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na rynku kapitałowym. Fundusze inwestycyjne mają wynegocjowane niższe koszty transakcyjne oraz mogą negocjować bezpośrednio z emitentami (np. obligacji) lepsze warunki emisji. Powinno przełożyć się to pozytywnie na stopy zwrotu.

 1. Fundusze inwestycyjne przynoszą wyższe stopy zwrotu niż lokaty

W długim terminie fundusze inwestycyjne przynoszą wyższe stopy zwrotu niż inwestycje w lokaty. Lokaty bankowe obecnie przynoszą oprocentowanie rzędu 1-3%. Fundusze inwestycyjne cechują się wyższym ryzykiem inwestycyjnym niż lokaty i z tego powodu (zgodnie z teorią rynków efektywnych) powinny przynosić wyższe stopy zwrotu. Teorię tą potwierdza praktyka, średnie roczne stopy zwrotu z inwestycji w akcje wynoszą około 10-12%. Fundusze inwestycyjne mogą przynieść też stratę, w przypadku gorszej koniunktury giełdowej.

 1. Fundusze inwestycyjne są płynniejsze niż nieruchomości

Wielu inwestorów rozważa zakup nieruchomości, jako formę lokacji kapitału. Musimy pamiętać o tym, że nieruchomości wcale nie muszą być odpowiednią inwestycją dla większości inwestorów. Przede wszystkim nieruchomości charakteryzują się dużo niższą płynnością. Jeżeli będziemy chcieli odzyskać pieniądze zainwestowane np. w mieszkanie, może nam to zająć bardzo dużo czasu oraz powodować wystąpienie znacznych kosztów transakcyjnych.

 1. Fundusze rynku akcji chronią przed inflacją

Obecnie inflacja w Polsce jest na niskich poziomach, jednak wcale tak nie musi być w przyszłości. Część inwestorów do dziś pamięta hiperinflację na początku lat 90-tych, która zmniejszyła oszczędności życia wielu Polaków. Akcje są generalnie dobrym zabezpieczeniem przed inflacją, szczególnie spółek surowcowych. Fundusze inwestycyjne rynku akcji chronią więc przed inflacją. W przypadku funduszy obligacji, managerowie zarządzają obligacjami i jeżeli widzą rosnącą inflację starają się zmniejszyć jej wpływ na portfel poprzez inwestycje w obligacje o zmiennym oprocentowaniu lub inwestycje w obligacje, krótkoterminowe. Trzymanie gotówki „pod poduchą” w okresie silnej inflacji może niekorzystnie się odbić na sile nabywczej naszych oszczędności.

Fundusze inwestycyjne CA są jednymi z najlepszych na rynku

Fundusze inwestycyjne Credit Agricole są jedyni z najlepszych na rynku. Np. 30% letnia stopa zwrotu z Subfunduszu Credit Agricole Akcyjny wyniosła blisko 30%. Pozostałe fundusze inwestycyjne dystrybuowane przez Bank również radziły sobie bardzo dobrze w rankingach analizy.pl Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny zarobił 17,5% w 3 lata, a Subfundusz Credit Agricole Stabilnego

Wzrostu w tym okresie zyskał 11,3%. Warto jednak zaznaczyć, że historyczne stopy zwrotu mogą nie powtórzyć się w przyszłości (mogą być mniejsze jak i większe).

1.

Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO)

38.68%

2.

Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)

29.45%

3.

Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)

24.90%

4.

UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO)

24.00%

5.

Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors SFIO)

23.17%

6.

Skarbiec – Top Funduszy Akcji SFIO

22.79%

7.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO)

21.15%

8.

PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)

20.28%

9.

NN FIO Akcji 2

19.32%

10.

Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO)

17.96%

11.

UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)

17.22%

12.

Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO)

16.17%

13.

DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO)

16.09%

14.

AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO)

14.92%

15.

Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

14.60%

16.

NN Akcji (NN FIO)

13.35%

17.

GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO)

13.13%

18.

AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO)

12.14%

19.

Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)

11.00%

20.

BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO)

10.74%

21.

Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO)

10.55%

22.

Ipopema Akcji (Ipopema SFIO)

10.44%

23.

Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)

9.96%

24.

SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO)

9.86%

25.

Novo Akcji (Novo FIO)

9.74%

26.

Optimum Akcji (Optimum FIO)

9.57%

27.

ALTUS Akcji (FIO Parasolowy)

9.44%

28.

AXA Akcji (AXA FIO)

9.04%

29.

Allianz Selektywny (Allianz FIO)

8.44%

30.

Open Finance Akcji (Open Finance FIO)

7.25%

31.

Pekao Akcji – Aktywna Selekcja (Pekao FIO)

6.77%

32.

Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO)

6.33%

33.

Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO)

6.06%

34.

Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO)

5.90%

35.

MetLife Akcji (Krajowy FIO)

4.57%

36.

Allianz Akcji (Allianz FIO)

4.51%

X

Amundi Dynamiczny

4.47%

37.

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)

3.66%

38.

BPS Akcji (BPS FIO)

3.23%

39.

Millennium Akcji (Millennium FIO)

2.36%

40.

MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO)

2.03%

41.

GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO)

-0.45%

42.

Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ

-1.92%

43.

QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)

-3.65%

44.

PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)

-3.96%

45.

Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO)

-5.33%

46.

Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO)

-5.98%

47.

Superfund Akcji (Superfund SFIO)

-8.44%

48.

Copernicus Akcji (Copernicus FIO)

-9.02%

49.

Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy)

-10.96%

50.

Alior Agresywny (Alior SFIO)

-12.66%

51.

Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO)

-12.69%

Źródło: analizy.pl dostęp 24.08.2018

1.

Investor Zrównoważony (Investor FIO)

54.00%

2.

Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)

17.49%

3.

Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO)

14.68%

4.

UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO)

12.80%

5.

PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO)

12.75%

6.

NN Zrównoważony (NN FIO)

10.07%

7.

AXA Makro Alokacji (AXA FIO)

7.67%

8.

Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO)

7.40%

9.

Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO)

6.28%

10.

GAMMA Aktywny (GAMMA FIO)

6.10%

11.

PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)

5.19%

12.

Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)

4.74%

13.

Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO)

3.29%

X

Amundi Umiarkowany

1.57%

14.

Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)

-2.36%

Źródło: analizy.pl dostęp 24.08.2018

1.

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)

32.05%

2.

Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)

17.76%

3.

Skarbiec – Top Funduszy Stabilnych SFIO

14.27%

4.

Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO)

11.29%

5.

PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO)

10.53%

6.

UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO)

9.66%

7.

NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO)

7.49%

8.

GAMMA Stabilny (GAMMA FIO)

7.34%

9.

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO)

7.13%

10.

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO)

5.49%

11.

AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO)

5.21%

12.

BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO)

5.08%

13.

Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO)

5.07%

14.

MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO)

4.19%

15.

BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO)

3.74%

16.

Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO)

3.44%

17.

Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)

2.96%

18.

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO)

2.81%

19.

Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO)

2.71%

20.

Esaliens Senior FIO

1.65%

21.

Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO)

1.64%

22.

Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)

1.25%

23.

Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO)

0.51%

24.

ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy)

0.50%

25.

SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO)

-0.02%

26.

Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO)

-0.76%

27.

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

-1.36%

X

Amundi Konserwatywny

-1.38%

28.

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)

-3.39%

29.

Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO)

-5.95%

30.

PZU SFIO Universum

-6.03%

Źródło: analizy.pl dostęp 24.08.2018

Podsumowując,

Inwestycje w fundusze inwestycyjne mają wiele zalet ale też wiele wad. Inwestorzy muszą samodzielnie ocenić czy fundusze inwestycyjne są dla nich dobrym rozwiązaniem. Musimy pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem straty oraz kosztami. Warto też zwrócić uwagę na okres inwestycji, ponieważ inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powinny być rozpatrywane w perspektywie długoterminowej.

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

 • interesujące publikacje ekspertów,
 • informacje o aktualnych promocjach,
 • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie