Inwestowanie – forma poprawy jakości życia w przyszłości

image
Leonard Praśniewski-Steggles
07.01.2019 r.
Czas czytania: 4 min

inwestowaniu podobnie jak w życiu, im wcześniej podejmiemy działanie, tym wcześniej może nam to przynieść korzyści.

Im wcześniej zaczniesz oszczędzać na swoją przyszłość, tym więcej będziesz mógł zaoszczędzić kapitału, co może zwiększyć potencjalny zwrot z inwestycji.

Jeśli jednak nie masz pewności co do korzyści wynikających z wczesnego dbania o swoją przyszłość lub podejmowania działań, które mogą zaprocentować – oto pięć powodów, dla których najlepiej zacząć wcześniej niż później.

1. Czas pozwala na nadrobienie strat przy korektach rynkowych

Zwykle, jeśli chodzi o inwestycje, przedsięwzięcia o większej zmienności dają największy zwrot z inwestycji. Spójrzmy na przykład kryzysu gospodarczego z 2008: nawet jeśli zainwestowalibyśmy w samym szczycie przed spadkiem wartości wyceny rynkowej indeksu, dzisiaj moglibyśmy osiągnąć wynik dodatni,  który miałby większą stopę zwrotu niż lokata bankowa trzymana na depozycie przez ten sam okres.

Jeśli z jakichś powodów klientowi pomniejszy się stan portfela przez nietrafioną inwestycje i jest w młodym wieku (zakładając, że odkłada on na swoją przyszłość), będzie miał czas ewentualnie nadrobić stracone środki inną, lecz udaną inwestycją. Stąd potrzeba pamiętania o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Ci, którzy zaczynają inwestować późno w życiu, często z natury bardziej ostrożnie podchodzą do inwestowania swoich pieniędzy. Dzieje się tak ze względu na czas, jaki dana osoba ma do wieku emerytalnego oraz zgromadzonego kapitału przez cały okres zawodowy tej osoby.

2. Kumulowanie odsetek naprawdę robi różnicę

Ciągłe reinwestowanie zarobków (dywidendy, zysk z obrotu akcjami) powoduje wzrost zwrotu  inwestycji z biegiem czasu i odracza podatek od zysków kapitałowych. Jeśli np. wartość portfela inwestycyjnego wynosi 100 PLN, ale poprzez działania jakie podjęliśmy, zarobimy 10% w skali roku, to w kolejnym roku portfel który dla nas pracuje, wynosi 110  PLN. Stąd mowa o zwiększonym zwrocie z biegiem czasu.

Inwestycje do momentu jak nie zostają spieniężone odraczają obowiązek podatkowy od zysków kapitałowych. Dodatkowo istnieją produkty emerytalne jak IKE, które pozwalają na całkowite zwolnienia  z podatku od zysków kapitałowych, w momencie kiedy wkraczamy w wiek emerytalny.

3. Zyskasz nawyk kontrolowania swojego kapitału i ograniczysz wydatki.

Inwestowanie na wczesnym etapie życia pozwala rozwijać zdyscyplinowane nawyki wydatków, koncentrując się na budżecie i zmniejszając wydatki w razie potrzeby. Celem jest zarabianie pieniędzy poprzez oszczędzanie pieniędzy.

Jest to niemożliwe przy złych nawykach wydatków i życiu pełnym impulsywnych decyzji. Dzięki wczesnym inwestycjom zdobyte doświadczenia opłacą się w dłuższej perspektywie.

4. Bądź o krok przed innymi

Im wcześniej zaczniesz inwestować, tym lepsze może się okazać Twoje rozumienie rynku oraz produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych.

W porównaniu z twoimi rówieśnikami, którzy zdecydowaliby się zainwestować na późniejszym etapie swojego życia, z czasem będziesz mieć możliwość sobie pozwolić na rzeczy, na które inni nie mogą.

Dodatkowo w pewnym momencie Twoje finanse mogą stać się niestabilne, ale inwestując wcześniej, będziesz przygotowany do stawienia czoła takim trudnym sytuacjom. Czyli będziesz miał więcej czasu na przeczekanie gorszej koniunktury rynkowej.

5. Twoja jakość życia ulegnie poprawie

Osoby, które inwestują w produkty emerytalne (Indywidualne Konto Emerytalne & Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), podejmują działania na rzecz poprawy jakości życia. Wczesne inwestycje zmniejszą ryzyko podejmowania lekkomyślnych wyborów w przyszłości oraz może wpłynąć na stabilną emeryturę.

Ryzyko związane z produktami inwestycyjnymi

Należy zawsze pamiętać że inwestowanie wiążę się z ryzykiem, co również daje możliwość większego zwrotu z ulokowanych pieniędzy, niż w przypadku lokaty bankowej.

Przykładem mogą być chwilowe korekty na indeksie S&P500 (wykres poniżej).

Stąd warto pamiętać, że inwestowanie jest formą oszczędzania długoterminowego,  która może wiązać się z malejącymi aktywami. Strata nie jest materializowana, jeśli nie wycofamy środków w czasach straty na wartości naszego rejestru.

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

  • interesujące publikacje ekspertów,
  • informacje o aktualnych promocjach,
  • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie