Dofinansowanie na start biznesu – jak uzyskać dotację na firmę?

image
CAsfera.pl
16.09.2022 r.
Czas czytania: 7 min

Założenie własnej działalności gospodarczej to odważny krok naprzód na ścieżce kariery. Jak dobrze wystartować z własnym biznesem? Najlepiej z odpowiednim kapitałem. Rozwój firmy w dużym stopniu uzależniony jest od możliwości inwestycyjnych przedsiębiorcy. Im lepiej dofinansowana działalność, tym większe zyski może generować w przyszłości. Skąd zatem wziąć pieniądze, by z rozpędem wkroczyć na rynek przedsiębiorców? 

Z pomocą przychodzą dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej i różnego rodzaje formy wsparcia finansowego na dobry start w biznesie. Może być to kredyt na preferencyjnych warunkach udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub bezzwrotne dofinansowanie przeznaczone na rozwój firmy. 

Dotacje unijne 

Fundusze unijne na otwarcie firmy to długa lista programów oferujących zróżnicowane formy dofinansowania. Poszczególne oferty skierowane są do konkretnych grup beneficjentów, najczęściej w trudnej sytuacji na rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie może dotyczyć: przygotowania indywidualnego planu działania mającego poprawić obecną sytuację beneficjenta na rynku pracy, planowania kariery zawodowej, bezpośredniej pomocy w znalezieniu pracy, szkoleń, kursów zawodowych lub studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych, dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, doradztwa i kursów umożliwiających zdobycie wiedzy na temat prowadzenia biznesu, a także opłacania niezbędnych ubezpieczeń społecznych w określonym przedziale czasowym. Aktualnie realizowane projekty z podziałem na konkretne województwa dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

Mając wybrany projekt, w którym chcemy startować, pierwszym krokiem w staraniach o dotację na otwarcie firmy powinno być wypełnienie wniosku, a także przygotowanie skrupulatnego biznesplanu. Dostarczone dokumenty są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez dedykowaną komisję. Kolejnym krokiem będzie spotkanie ubiegającego się o dofinansowanie z doradcą zawodowym, który przeanalizuje złożony projekt działalności gospodarczej. Podczas obu etapów kandydaci są punktowani, suma przyznanych punktów determinuje, komu zostanie przyznana dopłata. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem umowy na dofinansowanie. Po wydaniu środków beneficjent jest zobligowany rozliczyć projekt w ciągu 30 dni i przedstawić faktury dokumentujące na co zostało przeznaczone otrzymane dofinansowanie. Więcej na temat możliwości skorzystania z funduszy europejskich znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/skorzystaj-z-funduszy-europejskich. Oprócz dofinasowania z tytułu projektu można starać się również o wsparcie pomostowe udzielane także w ramach dotacji unijnych. Dodatkowy comiesięczny zastrzyk gotówki opiewa na tysiąc złotych i jest przyznawany na sześć miesięcy, licząc od momentu otwarcia działalności gospodarczej. Czasem okres wypłacania wsparcia pomostowego może być wydłużony o kolejne sześć miesięcy. Ma to na celu wsparcie nowego przedsiębiorstwa w zdobyciu relatywnej płynności finansowej.

Urzędy pracy

Urzędy pracy przyznają głównie zapomogi na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nabory wniosków, dostępnych na stronie instytucji, prowadzone są zazwyczaj na początku roku. O pomoc w wypełnieniu lub sprawdzenie poprawności uzupełnionego dokumentu można poprosić pracowników placówki. Wniosek o dofinansowanie musi zawierać: kwotę, o którą się ubiegasz, rodzaj planowanej działalności gospodarczej, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz szczegółową specyfikację planowanych wydatków. Wniosek o dofinansowanie firmy należy złożyć jeszcze przed jej zarejestrowaniem. Aby móc wnioskować o takie wsparcie, wymagany jest status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy, niepracującego opiekuna osoby niepełnosprawnej czy absolwenta centrum lub klubu integracji społecznej. Udzielana dotacja nie może przekroczyć sześciokrotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Po przyznaniu dotacji obowiązkowe jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Otrzymane środki są bezzwrotną zapomogą. Jednak w przypadku niewywiązania się przez przedsiębiorcę z zawartej umowy strony ustalają formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Więcej o dofinansowaniu z urzędu pracy na stronie: https://zielonalinia.gov.pl/Jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-32200.

Pożyczki na start

Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje kredyty na preferencyjnych warunkach, np. bez prowizji, przedsiębiorcom stawiającym swoje pierwsze kroki w biznesie, w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Dodatkowo nie muszą oni uiszczać opłat za obsługę kredytu, którego oprocentowanie jest wysoce atrakcyjne. Wynosi od 0,01% do 0,03% w skali roku. Instytucja proponuje również dofinansowanie na otwarcie biznesu w wysokości do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Spłata zobowiązania obejmuje 7 lat, z możliwością 1 roku karencji. Ta forma wsparcia przewidziana jest dla studentów ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) i absolwentów szkół wyższych szukających zatrudnienia (do 4 lat po ukończeniu studiów lub uzyskaniu tytułu zawodowego). Pożyczkę mogą zaciągnąć również bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Na stronie programu znajdziesz kalkulator ułatwiający wyliczenie przybliżonej kwoty miesięcznych rat: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie. Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia otrzymasz u pośredników finansowych: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/instytucje-finansujace.

Dotacje na otwarcie nowej firmy
Jak otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej.

Inicjatywa JEREMIE

Alternatywną opcją dla osób, które nie zaliczają się do żadnej z grup mogących otrzymać wsparcie na preferencyjnych zasadach, jest oferta zwrotnej pomocy finansowej. Skierowana do mikro, małych i średnich firm oraz podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Jest to program Unii Europejskiej w inicjatywie JEREMIE, w ramach którego możesz otrzymać pożyczkę, kredyt i poręczenie, jeśli: rozpoczynasz działalność (start-up), nie posiadasz historii kredytowej, nie posiadasz zabezpieczeń kredytu o wystarczającej wartości. Dzięki temu rozwiązaniu firmy bez długiej historii są w stanie otrzymać kredyt bankowy. Oferta w ramach inicjatywy JEREMIE jest dostępna w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Więcej o inicjatywie: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/pozyczki-unijne-z-rpo/jeremie2

Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju

Kolejną formą wsparcia jest Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju, które obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych dla młodych oraz rozwiniętych firm. Objęte ofertą jest doradztwo oraz pomoc w wejściu na zagraniczne rynki czy zlokalizowaniu przyszłych partnerów biznesowych. Zaawansowana wyszukiwarka umożliwia sprecyzowanie konkretnej formy wsparcia, jakiego potrzebujesz. Z jej pomocą znajdziesz programy najlepiej wpisujące się w wybrane przez ciebie preferencje. Zapoznaj się z ofertą finansowania nowych firm PFR: https://pfr.pl/oferta.html#mikroprzedsiebiorstwa-i-msp

Start-upy

Wsparcie finansowe możesz również otrzymać, mając innowacyjny pomysł na biznes: produkt lub usługę. Dedykowane dla start-upów programy to Starter, BizNest oraz Platformy startowe dla nowych pomysłów. Jest wiele instytucji, które szukają startujących i dobrze rokujących firm, które będą dla nich dobrą inwestycją. Są to fundusze kapitału zalążkowego, fundusze podwyższonego ryzyka czy anioły biznesu. Rozpoczynając taką formę współpracy, należy dokładnie przestudiować warunki umowy. Otrzymana na starcie pomoc może obligować młodego przedsiębiorcę do dzielenia się przychodami firmy z podmiotem wspierającym lub umożliwiać mu wpływanie na kluczowe decyzje biznesowe. W związku z tym dobrze jest tak skonstruować umowę, aby uwzględniała ona możliwość wyjścia inwestora strategicznego. Dokument powinien jasno określać, w jakim czasie i pod jakimi warunkami możesz odzyskać kontrolę nad firmą. Pomoc w finansowaniu młodzi przedsiębiorcy mogą otrzymać także od instytucji wspierających rozwój biznesu, takich jak parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości. Szczególnie te funkcjonujące w ramach platform startowych finansowanych z funduszy unijnych. Zapoznaj się z ofertą funduszy podwyższonego ryzyka: https://pfr.pl/oferta.html?clientType=Startup&need=Finansowanie&venture-capital=Potrzebuje-finansowania. Warto też zajrzeć na stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl/start-biznesu

Crowdfunding

Jest to pomoc w zdobyciu finansowania polegająca na zbiórce środków przez internet od wielu inwestorów jednocześnie. Wystąpienie o wsparcie finansowe umożliwiają platformy crowdfundingowe, za pośrednictwem których organizujesz samodzielnie zbiórkę. Jeśli uda ci się rozpromować swój pomysł na biznes, na przykład w mediach społecznościowych, a ma on szanse powodzenia i dobrze rokuje, zdobędziesz inwestorów. Więcej o crowdfundingu i najpopularniejszych platformach przeczytasz na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/56105:crowdfunding-co-nie-jest-zakazane-jest-dozwolone.

Sprawdź oferty kredytów dla firm w banku Credit Agricole.

Źródła

  • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dotacje-unijne-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej
  • https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/dotacje-na-otwarcie-firmy-w-2022-r-gdzie-szukac-dofinansowania/pzpvext
  • https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001008#1

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

  • interesujące publikacje ekspertów,
  • informacje o aktualnych promocjach,
  • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie