Rekomendacja S – nowy zbiór dobrych praktyk dla kredytów hipotecznych

image
Justyna Dominik
06.08.2021 r.
Czas czytania: 4 min

Z końcem, czerwca wszystkie banki w Polsce zobowiązane były dostosować się do zmienionych wymogów Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dokument ten reguluje między innymi proces udzielania przez banki kredytów mieszkaniowych oraz zarządzania portfelem kredytów hipotecznych. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) pilnuje stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości  rynku finansowego. Z założenia rekomendacje KNF mają porządkować działania banków. Dokumenty te dotyczą dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami. KNF wydaje je na podstawie art. 137 pkt 5 Prawa bankowego. 

Rekomendacja S dotyczy kredytów finansujących nieruchomości i tych, które są zabezpieczone hipoteką. W dokumencie znajdują się zalecenia, które powinny wprowadzić banki, w celu ograniczenia ryzyka związanego z udzielaniem kredytów hipotecznych. 

Jakich zmian można się spodziewać? 

Nowością, którą wprowadza Rekomendacja S, jest możliwość wybrania kredytu mieszkaniowego z okresowo stałą stopą procentową. Większość banków zdecydowała się na kredyty z okresowo stałą stopą oprocentowania na pięć lat. Credit Agricole jest tu jednym z wyjątków – oferuje taki kredyt na okres do siedmiu lat. Warto pamiętać, że z takiej opcji mogą skorzystać nie tylko osoby, które dopiero rozważają zaciągnięcie kredytu. Także kredytobiorcy, którzy wcześniej zaciągnęli kredyt mieszkaniowy ze zmiennym oprocentowaniem, będą od lipca mogli zamienić go na kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym. Oznacza to, że po tym okresie kredytobiorca będzie mógł dokonać kolejnego wyboru czy kontynuować spłatę kredytu na oprocentowaniu stałym czy jednak przejść na oprocentowanie zmienne. 

Główną korzyścią, jaką daje wybór okresowo stałej stopy procentowej jest pewność, że przez kilka lat rata kredytu nie wzrośnie, mimo ewentualnego wzrostu stóp procentowych. To pozwoli w pewnym stopniu zaplanować budżet niezbędny do terminowej spłaty kredytu. Z drugiej strony stała stopa procentowa zablokuje możliwość zmniejszenia raty kredytu w przypadku, gdy stopy procentowe zostaną obniżone. Istotną kwestią dla klientów jest również zdolność kredytowa. Wyznacza ona maksymalną kwotę kredytu, o jaką możemy ubiegać się w banku. Zgodnie z Rekomendacją S powinna być ona liczona dla 25-letniego okresu spłaty lub krótszego, jeśli o taki wnioskujemy. Maksymalny okres kredytowania nie powinien być dłuższy niż 35 lat. Warto wspomnieć, że wybór zmiennej lub okresowo stałej stopy procentowej nie będzie miał wpływu na wysokość dostępnego kredytu. Wpłynie to jednak na obniżenie oferowanych przez banki kwot kredytów.

Wyższy wkład własny

Dokument nie tylko wprowadza dodatkowe wymogi dla banków, ale wpływa również na sytuacje osób, które są zainteresowane kredytem hipotecznym. Rekomendacja potwierdza wcześniejsze zalecenia dotyczące wysokości wkładu własnego wymaganego przez banki od klientów. Rekomendowana w dokumencie wysokość wkładu własnego to obecnie co najmniej 20 proc. wartości nieruchomości mieszkalnych. Bank może zdecydować się na obniżenie wysokości wkładu własnego np. do 10 proc., jednak wiązać się to będzie z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego też, tego typu oferty są zwykle dużo droższe dla klienta, a i ryzyko dla banku jest wyższe.

Co ciekawe, Rekomendacja S wprowadziła możliwość udzielania przez banki tzw. kredytu z opcją „klucz za dług”. Jest to rodzaj kredytu, który pozwala przenieść na bank własności nieruchomości w zamian za całkowite zwolnienie ze zobowiązania kredytowego.  W przypadku kredytów z opcją „klucz za dług” wkład własny powinien wynosić co najmniej 30 proc. Żaden z banków nie zdecydował się jednak na wprowadzenie w chwili obecnej tego produktu do swojej oferty.  

Dużą zaletą Rekomendacji S jest ograniczenie nadmiernego zadłużania się Polaków, ochrona przed konsekwencjami zmiany wysokości stóp procentowych i pozyskanie przez instytucje finansowe solidnych i rzetelnych kredytobiorców. Jednak wdrożenie rekomendowanych praktyk może oznaczać dla wielu konsumentów problemy z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego ze względu na niższą zdolność kredytową. Klienci będą musieli również zdecydować, czy ich kredyt ma mieć okresowo stałą stopę procentową czy zmienną. A taka decyzja w dużej mierze zależy od aktualnego otoczenia stóp procentowych, prognozach na najbliższe lata i stopnia, w jakim klient jest skłonny podjąć ryzyko. 

Sprawdź naszą ofertę kredytu hipotecznego i spełnij marzenie o własnych czterech kątach.

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

  • interesujące publikacje ekspertów,
  • informacje o aktualnych promocjach,
  • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie