Najlepsze moje programy inwestycyjne – czyli dlaczego przystąpiłem do PPK

image
Tomasz Wyłuda
21.01.2020 r.
Czas czytania: 7 min

IKE, IKZE, PPK, OFE, PPE i inne – istnieje wiele programów, które pozwalają na gromadzenie oszczędności. Nasuwa się pytanie, który wybrać? Poniżej prezentuję listę programów inwestycyjnych do których mam dostęp i które dają największe korzyści z przystąpienia (z mojego punktu widzenia).

Przez korzyści rozumiem głównie stopy zwrotu, płynność, dywersyfikację, możliwość ominięcia podatku Belki oraz czas, na który trzeba zamrozić kapitał. Analiza uwzględnia moją indywidualną sytuację prawną i finansowa oraz odzwierciedlają moje cele inwestycyjne i poziom akceptowanego ryzyka. Może ona przydać się także każdemu innemu inwestorowi, pod warunkiem, że uwzględni on własną sytuację finansową, prawną, poziom akcentowanego ryzyka oraz swoje cele inwestycyjne.

Założenia:
– rynek jest efektywny – oznacza to, że nie możemy przewidzieć, które inwestycje są lepsze po uwzględnieniu ryzyka inwestycyjnego;
– inwestycje trzymam do terminu wymagalności – nie wychodzę z inwestycji przed zakończeniem programu inwestycyjnego;
– korzyści finansowe wynikające z przystąpienia do programu rozpoznaję jako zyski z inwestycji w momencie przystąpienia do programu – ze względu na indywidualną sytuację każdego inwestującego, wszystkie korzyści rozpoznajemy w momencie wpłaty środków do programu, a nie rozkładamy proporcjonalnie na liczbę lat uczestnictwa w programie.

Warto zaznaczyć, że przedstawiona poniżej analiza ma jedynie uproszczony charakter i nie ma odniesienia do wszystkich inwestorów. Jest to jedynie odniesienie do mojej prywatnej sytuacji. Poniższa analiza nie jest poradą ani rekomendacją prawną, podatkową ani inwestycyjną. Z tego powodu przed wyborem inwestycji należy skonsultować się z radcą prawnym, doradca podatkowym i doradca inwestycyjnym.

1. Wpłata podstawowa na PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 

Korzyść na starcie ponad 75% oraz brak podatku od zysków kapitałowych

PPK powstały w 2019 roku i służą do systematycznego oszczędzania. Przystępujący do programu wpłaca co miesiąc 2% wynagrodzenia brutto (pod pewnymi warunkami można mniej). Jeżeli to zrobi, otrzyma dodatkową dopłatę od pracodawcy w wysokości 1,5% miesięcznie. Oznacza to, że korzyść z przystąpienia do programu (jeżeli ją od razu rozpoznamy) wynosi aż 75%. Warto dodać, że każdy pracownik zapisany do PPK otrzyma wpłatę powitalną od Państwa w wysokości 250 zł, a pozostając w programie, można liczyć na dopłatę roczną w wysokości 240 zł. 

Jeżeli chcemy zachować korzyści podatkowe, środki z programu możemy wypłacić dopiero po ukończeniu 60 roku życia. Warto zaznaczyć, że z programu można zrezygnować, a nawet wypłacić środki przed zakończeniem trwania programu. Takie wypłaty zostaną jednak oskładkowane i opodatkowane. 

Zalety:
+ Możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych. 
+ Dopłata pracodawcy – w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto.
+ Dopłata Państwa.

Wady:
– Ryzyko zmian prawnych – co w przeszłości miało już miejsce np. OFE lub książeczki mieszkaniowe.
– Konieczność utrzymywania środków aż do emerytury jeżeli chcemy zachować większość korzyści podatkowych.

2. Uczestnictwo w Programie Akcji Pracowniczych

Korzyść na starcie około +17% 

Jako pracownik Credit Agricole Bank Polska S.A., mam dostęp do programu akcji pracowniczych. W ramach tego programu mogę zakupić akcje Credit Agricole S.A. z 20% dyskontem. Oznacza to, że stopa zwrotu z takiej inwestycji (gdy od razu rozpoznamy zysk) wynosi nawet 25%. Jeżeli nie jesteś pracownikiem Credit Agricole Bank Polska S.A., zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu. Oferty pracy znajdziesz tutaj

Zalety:
+ Możliwość zakupu akcji Credit Agricole S.A. z 20% dyskontem.
+ Zaletą tego programu jest, że trwa tylko 5 lat po czym akcje można odsprzedać. Jest to więc duża korzyść w porównaniu do IKZE, gdzie środki muszę trzymać aż do 65 roku życia aby nie utracić korzyści podatkowych.

Wady:
– Niestety od kwoty dyskonta (20%) zapłacę składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy. Zakładam, że 1/3 tej kwoty zostanie przeznaczona na podatki– co oznacza szacowaną korzyść na poziomie 17%.
– Wadą programu jest brak dywersyfikacji. W ramach tego programu otrzymuję akcje Credit Agricole S.A. Jednak mogę ten program połączyć z innymi inwestycjami/programami oszczędzania, które już posiadam, dzięki temu osiągnę zamierzony efekt dywersyfikacji.

3. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Korzyść na starcie  około +22% oraz brak podatku od zysków kapitałowych

Lub  korzyść na starcie 7% oraz brak podatku od zysków kapitałowych

W ramach IKZE, pod pewnymi warunkami, możemy obniżyć podstawę opodatkowania przy podatku PIT. Z tego powodu, w zależności czy przekraczamy próg podatku 32%, dostaniemy zwrot podatku 32% bądź 17%. W tym programie zapłacimy jednak 10% od całości inwestycji po przejściu na emeryturę w wieku 65 lat (zryczałtowany podatek). Oznacza, to że efektywna korzyść wynosi między 22% a 7% – w zależności od tego w jakim progu się znajdujemy.

Zalety:
+ Obniżenie podstawy opodatkowania przy podatku PIT – dzięki temu zapłacę mniejszy podatek.
+ Możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych, jeżeli utrzymam środki do 65 roku życia.

Wady:
– Wadą programu jest konieczność trzymania środków do 65 roku życia, jeżeli chcemy utrzymać korzyści podatkowe.
– 10% podatek od wszystkich zgormadzonych środków po zakończeniu okresu inwestycji (zryczałtowany podatek).

4. IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Dzięki IKE mam możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych. Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Oszczędzający mogą wcześniej wycofać zgromadzone na IKE oszczędności, jednakże wiąże się to z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych, tak jak w przypadku innych inwestycji.

Zalety:
+ Możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych jeżeli utrzymam środki do 60 roku życia.

Wady:
– Wadą programu jest konieczność trzymania środków do 60 roku życia, jeżeli chcemy utrzymać korzyści podatkowe

5. Wpłata dodatkowa na PPK

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Oprócz podstawowych wpłat na PPK mam możliwość dokonania wpłaty dodatkowej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto miesięcznie. Zyski z tej wpłaty, pod pewnymi warunkami, mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Jest to więc konstrukcja bardzo podobna do IKE. Biorąc pod uwagę, że z IKE związane jest zdecydowanie mniejsze ryzyko zmian prawnych oraz, że w IKE mamy większą możliwość wyboru przedmiotu inwestycji, lepszą decyzją w mojej sytuacji jest program IKE niż program dodatkowych wpłat na PPK. 

Zalety:
+ Możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych.

Wady:
– Konieczność utrzymywania inwestycji aż do emerytury, jeżeli chcemy utrzymać korzyści podatkowe.
– Ryzyko zmian prawnych – co w przeszłości miało już miejsce np. OFE lub książeczki mieszkaniowe.

Podsumowując

Biorąc pod uwagę moją sytuację prawną i finansowa oraz moje cele inwestycyjne i poziom akceptowanego ryzyka, najlepszy, z mojego punktu widzenia, jest program PPK – jednak jedynie w zakresie wpłat podstawowych. Najbardziej obawiam się zmian prawnych, które mogą dotyczyć:

– nacjonalizacji zgromadzonych środków, 
– nałożenia dodatkowych podatków, które obecnie nie występują,
– zawężenia polityki inwestycyjnej – konieczność inwestycji w spółki należące do Państwa w celu ich ratowania w przyszłości np. kopalnie węgla kamiennego.

Jeszcze raz chcę podkreślić, że powyższa analiza opiera się na wielu założeniach i dotyczy jedynie mojej sytuacji. Zachęcam do wykonania przez Ciebie swojej analizy i wybrania najlepszego programu inwestycyjnego dla Ciebie. Zachęcam również do kontaktu z doradcami w placówkach bankowych, którzy przedstawią rozwiązania dostępne w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

  • interesujące publikacje ekspertów,
  • informacje o aktualnych promocjach,
  • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie