Mocne strony charakteru, a sukcesy w aktywności sportowej i biznesowej

image
Dariusz Wyspiański
15.03.2017 r.
Czas czytania: 3 min
Mocne strony charakteru, a sukcesy w aktywności sportowej i biznesowej

Badania prowadzone od lat w ramach paradygmatu psychologii pozytywnej, m. in. przez profesora Martina Seligmana [1], jednoznacznie wskazują, że wykorzystanie naszych mocnych stron/sił charakteru przekłada się wprost na skuteczność podejmowanych działań we wszystkich sferach życia. Dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu naszego potencjału w różnego rodzaju aktywnościach możemy podnieść efektywność i jakość naszego życia.

Siły charakteru a aktywność sportowa

Zespół badaczy pod kierunkiem Dr. Johna M.Yeagera z Center for Character Excellence z The Culver Academies (Indiana, USA), przeprowadził wszechstronną analizę związku pomiędzy nasileniem określonych sił charakteru, a efektywnością aktywności sportowej.

Co ciekawe, badania wskazują, iż istnieje wyodrębniona grupa sił charakteru, która zdecydowanie wspiera możliwość odniesienia sukcesu w sporcie i to bez względu na to, czy uprawiamy sport indywidualny, czy zespołowy.

Autorzy badań wyodrębnili następujące mocne strony/siły charakteru, które jednoznacznie wspierają sukces w działalności sportowej :

  • Nadzieja & optymizm – optymistyczna wizja świata, nastawienie na przyszłość, nadzieja na pozytywną przyszłość, oczekiwanie pozytywnych scenariuszy wydarzeń.
  • Wytrwałość, determinacja, pracowitość – dążenie do dokańczania raz rozpoczętych działań, konsekwencja i determinacja w dążeniu do celu, wytrwałość w przezwyciężaniu przeszkód stających na drodze do celu.
  • Entuzjazm & wigor & witalność & energia – podejście do życia traktowanego jako przygoda, pasja, energia, pełne zaangażowanie w „wir” wydarzeń.
  • Kreatywność – rozumiana zarówno w kontekście uzdolnień artystycznych, technicznej innowacyjności, jak i generowania oryginalnych rozwiązań w każdej sferze ludzkiej aktywności.

Jak to działa?

Zdaniem autorów badań ww. siły charakteru w następujący sposób wspierają skuteczność w aktywności sportowej :

Nadzieja & optymizm – odnoszą się do kontekstu definiowania celów i przyjmowania optymistycznych scenariuszy wydarzeń; wytrwałośc & determinacja – przekłada się na mentalną zdolność do długotrwałego wysiłku treningowego, konsekwencji w systematycznym dążeniu do doskonałości; entuzjazm & wigor – zapewniają energię i fizyczne zaangażowanie, zaś kreatywność , wspiera poszukiwanie alternatywnych rozwiązań w zakresie realizacji sportowych celów.

Wyniki badań dotyczących grup sportowców, korespondują z analizami prowadzonymi przez ekspertów z dziedziny zarządzania dotyczącymi psychologicznych wskaźników efektywności w działalności biznesowej.

Aktywność sportowa a aktywność biznesowa

Badania Profesora Richarda Boyatzisa (Case Western Reserve University, USA), wskazują na bardzo zbliżone parametry psychologiczne wspierające efektywność w aktywności biznesowej.

Pozytywne nastawienie, nadzieja na odniesienie sukcesu, zespolona wytrwałością, determinacją wigorem i kreatywnym poszukiwaniem rozwiązań są kluczowymi warunkami sukcesu.

Profesor Boyatzis odwołując się do wyników badań z zakresu psychofizjologii akcentuje znaczenie przeżywania pozytywnych emocji. Doświadczanie pozytywnych emocji przekłada się na jakość procesów intelektualnych związanych z analizą danych, kreatywnością i szybkością kojarzenia. Negatywne emocje wywołują natomiast skutek odwrotny.

Bazując na swoich doświadczeniach, wynikających zarówno z własnej praktyki menedżerskiej, jak i mających związek z pracą psychologa, listę mocnych stron wspierających efektywność aktywności biznesowej uzupełniłbym o następujące „siły charakteru” :

  • Mądrość, zdolność do oceny wydarzeń z różnych perspektyw – umiejętność wyjścia poza własne „ja” w ocenie zdarzeń, zdolność do myślenia przyczynowo-skutkowego w kontekście interpretowania wydarzeń, pragmatyzm.
  • Samokontrola & samoregulacja – zdolność do kontrolowania swoich stanów emocjonalnych, zachowań i pragnień, nie polegająca na tłumieniu emocji i ich wypieraniu.

Zgodnie z wykładnią psychologii pozytywnej, wszystkie nasze siły charakteru, rozwijane w sposób świadomy, wzmacniają nasz potencjał, zamieniając się w „super moce”. Warto korzystać z nich w procesie kształtowania skutecznych nawyków. Im bardziej świadomie budować będziemy nasze kompetencje bazując na mocnych stronach charakteru, tym większa szansa na odniesienie sukcesu (nie tylko w sporcie).

[1] por. Seligman, Park – „Character strenghts and virtues”, 2004

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

  • interesujące publikacje ekspertów,
  • informacje o aktualnych promocjach,
  • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie