Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej. Co warto wiedzieć?

image
CAsfera.pl
27.02.2024 r.
Czas czytania: 8 min

Zawód lekarza należy do szczególnego grona profesji, nie tylko ze względu na rolę społeczną. Żeby rozpocząć prowadzenie działalności w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, nie wystarczy jedynie złożenie wniosku do CEIDG. Sprawdź, o czym musisz pamiętać, zanim otworzysz gabinet lekarski.

Praca lekarza wiąże się ze sporą odpowiedzialnością. Dotyczy to również indywidualnej praktyki, która w porównaniu do zwykłej jednoosobowej działalności gospodarczej obarczona jest dodatkowymi obowiązkami, narzuconymi przez ustawodawcę. Przekonaj się, jak przebiega rejestracja praktyki lekarskiej krok po kroku.

Definicja indywidualnej praktyki lekarskiej

Podobnie jak w przypadku większości profesji, lekarz może wykonywać swój zawód zarówno jako pracownik, np. przychodni bądź szpitala, jak i na własny rachunek. Jednak jeśli myśli o prowadzeniu własnej działalności, musi spełniać określone warunki. Dotyczy to nie tylko odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnień, ale również aspektów związanych chociażby z lokalem.

Spełnienie wszystkich wymagań wiąże się zazwyczaj z niemałymi kosztami, dlatego często lekarze działają wspólnie pod szyldem spółki lub jako grupowa praktyka lekarska. Wówczas wydatki związane np. z wyposażeniem gabinetu lekarskiego rozkładają się na kilka osób.

Jeżeli jednak lekarz czy pielęgniarka planują prowadzić działalność w pojedynkę, wówczas muszą otworzyć indywidualną praktykę lekarską. Jest to forma prowadzenia firmy skierowana do przedstawicieli zawodów medycznych. To tzw. działalność regulowana, która wiąże się z szeregiem wymogów formalnych, jakie muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem działalności na terenie kraju.

Aktem prawnym, który reguluje zasady wykonywania tego rodzaju przedsiębiorstwa jest Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wyszczególnione są tam m.in. formy prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej z uwzględnieniem takich aspektów jak fakt, czy praktyka wykonywania jest wyłącznie w miejscu wezwania bądź w zakładzie leczniczym.[1]

Kto może założyć indywidualną praktykę lekarską?

Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej możliwe jest tylko w przypadku spełnienia określonych w przepisach warunków, takich jak:

 • posiadanie prawa do wykonywania zawodu (nie może być ono zawieszone),
 • brak ograniczeń związanych z wykonywaniem czynności medycznych nałożonych przez Okręgową Radę Lekarską,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wymaga również posiadania specjalizacji w danej dziedzinie.

Osoba, która chce ubiegać się o otwarcie praktyki lekarskiej musi więc posiadać odpowiednie uprawnienia, a te nie mogą być w żaden sposób ograniczone bądź zawieszone przez uprawnione do tego organy.

Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej krok po kroku

Jeżeli chcesz założyć prywatną praktykę lekarską, musisz zacząć od dwóch instytucji, w których rejestrowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Lekarz musi więc dokonać rejestracji w CEIDG, a także dokonać wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Czas sprawdzić, jak otworzyć gabinet lekarski w praktyce.

Rejestracja praktyki lekarskiej

Zarówno wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jak i wniosek o wpis do rejestru RPWDL można złożyć w formie elektronicznej. Potrzebny jest jedynie kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

W przypadku CEIDG niezbędny formularz znajdziesz na stronie biznes.gov.pl. Oprócz podania najważniejszych danych osobowych, jednym z kluczowych aspektów będzie wybór odpowiedniego kodu PKD. Zazwyczaj będzie to jeden z najczęściej wykorzystywanych kodów:

 • 86.21.Z – ogólna praktyka lekarska,
 • 86.22.Z – specjalistyczna praktyka lekarska,
 • 86.23.Z – praktyka lekarska dentystyczna,
 • 86.90.Z – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

Wypełnienie formularza w CEIDG wiąże się także ze zgłoszeniem przedsiębiorcy do ZUS-u. Zyskujesz zatem status płatnika, a także ubezpieczonego.

Czas na złożenie wniosku o wpis indywidualnej praktyki lekarskiej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Można to zrobić na stronie rpwdl.ezdrowie.gov.pl. W przypadku RPWDL niezbędny będzie inny kod, a mianowicie kod właściwej okręgowej izby lekarskiej. Poza samym wnioskiem do RPWDL trafić musi również oświadczenie o zgodności danych oraz spełnieniu warunków do prowadzenia działalności leczniczej, a także dowód wniesienia opłaty.

Wybór formy opodatkowania

Podobnie jak w przypadku rozpoczęcia innych form działalności gospodarczej, lekarz musi zadeklarować, według jakiej formy opodatkowania będzie rozliczał się z urzędem skarbowym. Dostępne są trzy warianty:

 • skala podatkowa – czyli standardowa zasada rozliczania na zasadach ogólnych, w której obowiązują dwa progi podatkowe,
 • podatek liniowy – w którym obowiązuje stała stawka podatku w wysokości 19% bez względu na wysokość osiąganych dochodów,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – czyli stała wysokość podatku bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. W przypadku lekarzy i dentystów obowiązuje 14-procentowa stawka ryczałtu.

W tym miejscu warto dodać, że od 2022 roku lekarze, którzy zakładają indywidualną praktykę lekarską nie mogą już skorzystać z karty podatkowej jako formy opodatkowania dla swojej działalności.

Pozostałe formalności

O czym jeszcze musisz pamiętać przed otwarciem gabinetu pielęgniarskiego bądź lekarskiego? Jednym z obowiązków jest zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Istotna jest również suma ubezpieczenia. W przypadku pojedynczego zdarzenia minimalna suma gwarancyjna musi wynosić 75 000 euro, natomiast dla wszystkich zdarzeń – 350 000 euro.

Po rejestracji w CEIDG uzyskasz niezwykle istotne dla każdej firmy numery: NIP oraz REGON. Możesz je zamieścić na firmowej pieczątce, którą warto zamówić przed przyjęciem pierwszej pacjenta. NIP będzie również potrzebny w banku, gdzie możesz założyć konto bankowe dla firmy jednoosobowej. Dzięki niemu będziesz wygodnie prowadzić firmowy budżet, a także skutecznie monitorować transakcje związane z Twoją praktyką lekarską.

Jak najszybciej dobrze też zadbać o księgowość. Jako podatnik możesz prowadzić swoją księgowość samodzielnie lub wybrać biuro rachunkowe, które uzyska niezbędne upoważnienia do prowadzenia Twojej księgowości.

Przeczytaj także: Księgowość dla małej firmy – to musisz wiedzieć

Niezbędne wyposażenie gabinetu lekarskiego

Wiesz już, jak założyć gabinet lekarski od strony formalnej. Czas przejść zatem do kwestii związanych z lokalem. Na wstępie należy zaznaczyć, że wyposażenie gabinetu lekarskiego będzie uzależnione w głównej mierze od specjalizacji. Dlatego też wyróżnia się gabinety, w których świadczone są usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz gabinety specjalistyczne, np. ginekologiczne, stomatologiczne czy okulistyczne. Te drugie wymagają znacznie bardziej zaawansowanych i specjalistycznych urządzeń.

Aby wskazać podstawę prawną w aspekcie tego, co powinno znajdować się w gabinecie, ponownie trzeba odwołać się do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, gdzie w art. 22 wyszczególnione są wymagania dotyczące warunków:

 • ogólnoprzestrzennych,
 • sanitarnych,
 • instalacyjnych.

Jeśli jednak szukasz dokładnych wytycznych, konieczne będzie zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku[2] w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bez wątpienia skompletowanie wszelkich urządzeń oraz mebli (nawet w przypadku podstawowego gabinetu lekarskiego) nie jest tanim przedsięwzięciem. Dlatego też przy koncie firmowym warto mieć możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym. Specjalną ofertę m.in. dla lekarzy i dentystów już od pierwszego dnia prowadzenia działalności oferuje bank Credit Agricole, w którym można uzyskać dodatkowe środki nawet do 4 000 000 zł.

Marketing gabinetu lekarskiego

W przeciwieństwie do przychodni czy szpitala, lekarz prowadzący indywidualną praktykę musi sam zadbać o pacjentów. To z kolei sprowadza nas do kolejnego ważnego tematu związanego z prowadzeniem działalności, czyli marketingiem.

W przypadku działalności leczniczej zasady promowania swoich usług różnią się od zwykłej firmy. Ponownie należy przytoczyć zapis ustawy, a dokładnie art. 14, w którym znajdziemy zapis: „Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy”.

Ponadto warto przytoczyć również art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej, gdzie znajdziemy zapis: „Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione”.[3]

Zatem jedyne działania, które mogą mieć znamiona marketingu gabinetu lekarskiego, polegają na informowaniu potencjalnych pacjentów o charakterze prowadzonej działalności. W tym przypadku zalecany jest umiar, gdyż Naczelna Izba Lekarska w uchwale z dnia 16 grudnia 2011 r. wyraźnie przestrzega przed podawaniem takich informacji jak:

 • zachęta lub próba nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 • informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń,
 • informacji o jakości sprzętu medycznego.[4]

Indywidualna praktyka lekarska – podsumowanie

Dzięki możliwości złożenia najważniejszych wniosków drogą internetową, zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej nie jest skomplikowanym procesem. Wszelkie formularze, które znajdziesz w CEIDG oraz RPWDL są przejrzyste i intuicyjne przy wypełnianiu. Pozostałe obowiązki nie różnią się zbytnio od tych, których muszą dopilnować pozostali przedsiębiorcy.

Sam proces nie jest też kosztowny. Poza opłaceniem obowiązkowej polisy OC, koszty urzędowe to 134 zł za wpis do rejestru RPWDL. Dużo większym wydatkiem może być przygotowanie odpowiedniego gabinetu od strony wyposażenia. Na szczęście w tym aspekcie przepisy również nie są zbyt rygorystyczne i umożliwiają otwarcie indywidualnej praktyki lekarskiej w domu bądź mieszkaniu (przy zachowaniu odpowiednich wytycznych).

Bibliografia:

 1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111120654/U/D20110654Lj.pdf
 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000595
 3. https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf
 4. https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/szczegolowe-zasady-podawania-do-publicznej-wiadomosci-informacji-o-286457473

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111120654/U/D20110654Lj.pdf

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000595

[3] https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf

[4] https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/szczegolowe-zasady-podawania-do-publicznej-wiadomosci-informacji-o-286457473

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

 • interesujące publikacje ekspertów,
 • informacje o aktualnych promocjach,
 • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie