Nadopiekuńczy rodzice a samodzielność dzieci – znajdź zdrową równowagę̨!

image
CAsfera.pl
01.08.2023 r.
Czas czytania: 7 min

W dzisiejszym społeczeństwie coraz częściej można zauważyć nadopiekuńczość rodziców wobec swoich dzieci. Zdrowa troska o bezpieczeństwo i dobrostan potomstwa są naturalnym odruchem każdego opiekuna. Jednak nadmierne kontrolowanie i uniemożliwianie dzieciom podejmowania samodzielnych decyzji może mieć negatywny wpływ na ich rozwój. Jak zatem znaleźć balans pomiędzy niezbędnym wsparciem a rozwijaniem niezależności u dzieci?

Nadopiekuńczość rodzicielska, zwana również „helikopterowym” rodzicielstwem, odnosi się do zachowań, w których opiekunowie starają się kontrolować i nadzorować każdy aspekt życia swoich dzieci, nie pozwalając im na podejmowanie własnych decyzji i eksplorację świata na własną rękę. To zjawisko można dostrzec na różnych etapach rozwoju dziecka, ale jest szczególnie powszechne w okresie wczesnego dzieciństwa i okresie nastoletnim.

Główną motywacją takich rodziców jest pragnienie ochrony swoich pociech przed potencjalnymi zagrożeniami oraz chęć umożliwienia im jak najlepszego startu w dorosłość. Jednakże nadopiekuńczość może prowadzić do poważnych konsekwencji dla rozwoju emocjonalnego, społecznego i psychicznego dziecka.

Niesamodzielność

Jednym z głównych skutków nadopiekuńczości jest ograniczenie samodzielności dziecka. Gdy rodzice podejmują za swoje dzieci wszystkie decyzje, nie dają im tym samym szansy na naukę i doświadczanie konsekwencji swoich wyborów. To z kolei prowadzi do braku umiejętności rozwiązywania problemów oraz uniemożliwia rozwój kreatywności. Dzieci, które dorastają w takim środowisku, mogą mieć trudności w radzeniu sobie z wyzwaniami życia dorosłego, gdyż brakuje im pewności siebie (co skutkuje niższą samooceną) i umiejętności podejmowania autonomicznych decyzji. 

Gdy dzieci są stale wyręczane, nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny. Nie doświadczają konsekwencji swoich działań i nie uczą się wyciągać wniosków z popełnianych błędów. W dodatku taka postawa ogranicza rozwój nowych umiejętności i doświadczeń u dziecka, a także zniechęca je do podejmowania wyzwań i stawiania czoła trudnościom. W późniejszych latach może to skutkować trudnościami w szkole i negatywnie wpływać na ogólną motywację do uczenia się. Nadmierna opieka i wyręczanie mogą spowodować, że dziecko będzie bardziej uzależnione od rodziców, a odnalezienie się i funkcjonowanie w świecie bez stałej opieki mamy i taty oraz rozpostartego nad im parasola ochronnego będzie sprawiało mu trudność.

Problemy emocjonalne i zdrowotne

Kolejnym problemem, który może wyniknąć z nadopiekuńczości, jest zwiększone ryzyko wystąpienia lęku i depresji u dzieci. Jeśli rodzice nie pozwalają swoim pociechom na zdobywanie doświadczeń i na samodzielne pokonywanie trudności, dzieci nie mają okazji, aby nauczyć się radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. To z kolei może prowadzić do niskiej odporności psychicznej. 

Dzieci potrzebują przestrzeni, w której nauczą się samodzielnego podejmowania decyzji i radzenia sobie nawet z pewną dozą ryzyka. To buduje ich poczucie kompetencji, pewności siebie i umiejętność przezwyciężania stresu. W innym przypadku mogą odczuwać frustrację i złość, czując, że są niedoceniane i niezdolne do radzenia sobie w życiu.

Nie wszystkie bakterie i wirusy są złe!

Często nadopiekuńczy rodzice koncertują się na nadmiernym dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo swoich dzieci. Próba ochrony ich przed zarazkami, brudem i potencjalnymi zagrożeniami jest naturalnym instynktem opiekuńczym, jednak nadmierne unikanie wszelkich sytuacji, które mogą być uznane za potencjalnie niebezpieczne, może również negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka.

Dzieci potrzebują kontaktu z różnorodnymi bakteriami i wirusami, aby ich układ immunologiczny mógł się rozwijać i stawać się bardziej odpornym na alergeny i choroby. Chociaż niektóre z nich są poważne i wymagają szczególnego zabezpieczenia, to niewielkie infekcje pomagają organizmowi budować naturalne mechanizmy obronne.

Oczywiście istnieją pewne środki ostrożności, które rodzice powinni podejmować w celu ochrony zdrowia swoich dzieci. Zachowanie odpowiednich standardów higieny jest ważne, ale nie musi oznaczać nadmiernego unikania brudu. Ucz dzieci prawidłowego mycia rąk po powrocie do domu, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. Zapewnij zdrowe posiłki, bogate w warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste, które wspierają układ odpornościowy. Upewnij się, że Twoje dziecko otrzymuje wszystkie zalecane szczepienia, aby chronić je przed poważnymi chorobami zakaźnymi.

Rozbite kolano na drodze do rozwoju motorycznego i sensorycznego

Pozwolenie dzieciom na samodzielne eksplorowanie środowiska sprzyja rozwojowi motorycznemu. Dzieci uczą się kontrolować swoje ciało, rozwijają równowagę i koordynację poprzez aktywną zabawę na świeżym powietrzu. Rozbite kolano lub drobne skaleczenie nie powinny przesłonić korzyści z aktywnego rozwoju dziecka. Eksploracja otoczenia, odkrywanie różnych faktur, dźwięków i zapachów, pomaga w rozwijaniu zmysłów dziecka. To ważne dla prawidłowego rozwoju percepcji sensorycznej.

Zamiast zabraniać dziecku wszystkiego z obawy, że stanie mu się krzywda, możesz zadbać o nie w inny sposób. Dostosuj ubiór dziecka do warunków pogodowych, aby chronić je przed ekstremalnymi temperaturami. Zachęcaj do regularnej aktywności fizycznej, która wspiera zdrowie i rozwój fizyczny, umożliwiając samodzielne odkrywanie przez dziecko otoczenia pod Twoim nadzorem. Zadbaj przy tym o odpowiednie przeszkolenie i sprzęt ochronny dostosowany do rodzaju sportowej aktywności. 

Funkcjonowanie w społeczeństwie

Nadopiekuńczy rodzice mogą sprawić, że u dzieci zrodzi się przekonanie, że świat jest niebezpieczny i pełen zagrożeń. To może skutkować lękiem przed nowymi sytuacjami oraz brakiem zaufania do ludzi. Dzieci, które doświadczają nadopiekuńczości, mogą być bardziej nieśmiałe i wycofane społecznie, przez co trudniej im będzie nawiązywać pozytywne relacje z rówieśnikami. Mogą być przez nich wyśmiewane za to, że nie mają swobody, za brak umiejętności podejmowania decyzji czy radzenia sobie w różnych sytuacjach. Co w efekcie może doprowadzić do braku akceptacji w grupie rówieśniczej i społecznego wykluczenia. 

Nadmierna kontrola rodziców może przyczynić się także do braku pewności siebie u dziecka, czego odzwierciedleniem będzie to, jak prezentuje się ono w relacjach z innymi. Jego niepewność może być zauważalna przez rówieśników i wpływać na sposób, w jaki będzie traktowane. Dzieci, którym nie pozwala się podejmować własnych decyzji i działać samodzielnie, mogą mieć tendencję do polegania na innych, nawet w prostych sprawach. To może prowadzić do „wykorzystywania” dziecka przez rówieśników. W dodatku dzieci, którym nie pozwala się na samodzielne działanie, mogą czuć się odizolowane społecznie, gdyż nie potrafią zrozumieć pewnych norm społecznych czy zwyczajów. 

Jak znaleźć właściwy balans między opieką a rozwijaniem samodzielności u dzieci?

Jak zachęcać dziecko do samodzielności.

Świadomość własnych lęków

Rodzice powinni być świadomi swoich własnych obaw i lęków związanych z wychowywaniem dzieci. Czasem nadopiekuńczość wynika z pragnienia zabezpieczenia dziecka przed tym, czego sami się boją. Ważne jest, aby pracować nad własnymi lękami i nie przenosić ich na dzieci.

Pozwalanie na eksplorację

Dzieci muszą mieć okazję do poznawania świata na własną rękę. Pozwólmy im na eksplorację i naukę poprzez doświadczenia. Oczywiście, w bezpiecznych ramach, ale dajmy im swobodę odkrywania.

Wsparcie emocjonalne

Zamiast podejmować decyzje za dzieci, wspierajmy je i zachęcajmy do podejmowania własnych wyborów. Dajmy im do zrozumienia, że zawsze mogą na nas liczyć, gdy będą potrzebować wsparcia i rady. 

Uczmy radzenia sobie z porażkami

Ważne jest, aby nauczyć dzieci, że porażki i niepowodzenia są naturalną częścią życia. Pomóżmy im radzić sobie z trudnościami, ucząc samodzielności i rozwijając umiejętność zachowania spokoju w trudnych sytuacjach. 

Wspierajmy pasje i zainteresowania

Wspierajmy rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci. Pozwólmy im odkrywać swoje talenty i zdolności, co przyczyni się do budowania ich pewności siebie.

Nadopiekuńczość rodzicielska może wpłynąć negatywnie na rozwój dziecka, ograniczając jego samodzielność i zdolność radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami, a także wpływać na sposób, w jaki dziecko jest odbierane przez rówieśników. Jednak odpowiednie wsparcie i zrozumienie oraz zachęta do samodzielnego działania mogą pomóc w stworzeniu zdrowego balansu między opieką a rozwijaniem niezależności u dzieci, dając dzieciom przestrzeń do odkrywania świata. 

Podoba Ci się ten artykuł?

Subskrybuj nasz Newsletter i zyskaj:

  • interesujące publikacje ekspertów,
  • informacje o aktualnych promocjach,
  • wyjątkowe oferty Klubu korzyści.

Wprost na Twojego mejla!

Zapisz się

Może jeszcze
u nas zostaniesz?

Przejrzyj naszego bloga i dowiedz się, jak:

Interesujesz się tematyką oszczędzania pieniędzy?
Koniecznie sprawdź #WyzwanieOszczędzanie